Photo Thumbnail Creator

Photo Thumbnail Creator 2.0

Với Photo Thumbnail Creator anh có thể làm mẫu ảnh của những tấm ảnh của em
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Abonsoft Inc.
Với Photo Thumbnail Creator anh có thể làm mẫu ảnh của những bức ảnh của mình nhanh chóng và dễ dàng với phần mềm này tiện ích. Anh có thể cắt điện ảnh, thay đổi kích cỡ của nó, và chuyển sang nào khác ảnh: JPEG, BMP, GIF, PNG, TGA, ICO, etc.
Chính tính năng: - hỗ Trợ xén và xem thử hàm
- Thay đổi kích cỡ của nó đến cỡ nào anh muốn
- Support Dragging và thả ảnh, tập tin
- Hỗ trợ bị ảnh khỏi bảng đi
- Hỗ trợ rất nhiều người nổi tiếng ảnh formatJ:PEG, BMP, GIF, PNG, TGA, ICO, etc.
Thông tin được cập nhật vào: